تماس با ما

تماس با ما:

ایران. گیلان. رشت

کدپستی:

کد اقتصادی:

تلفکس:

تلفن مستقیم مدیر فروش

تلفن مستقیم Trouble shooting بیوتکنولوژی (۲۴ ساعته)

شماره های سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۵۷۵۰۰۷۶-۵۰۰۰۱۲۱۲۱۲۹۶۶-۳۰۰۰۵۰۳۳۲۳۲۳۷۸

سایت: www.kushas.ir

ایمیل: info@kushas.ir

پیغامتان را ارسال کنید